خردادی جان تولدت مبارک

همه آدم های پر انرژی که ما دیدیم اکثرشون خردادی هستن و الان هم که ماه سلطنت خرداد ماهی های عزیزه