بزرگ ترین خرس ایران

بزرگ ترین خرس ایران به ارتفاع ۵ متر توسط تنها فروشگاه اصلی تدی شاپ عرضه میگردد . این خرس که لقب بزرگترین خرس ایران را دارد تنها توسط فروشگاه تدی شاپ عرضه میگردد.

 در زیر میتوانید عکس هایی از این محصول راتماشا کنید⇓ 

بزرگ ترین خرس در فروشگاه تدی شاپ موجود می باشد.